billede af huset med byen som baggrund

Centrale fronthusgrupper og aktører

Gennem årene har der været et utal af forskellige grupper og organiseringer, som har holdt til i Fronthuset. Eksempelvis: Aktionsfonden, Byhøjskolen, Boligkaravanen, Børnegruppen, Dramasoc, Fagtryk, Fagkritiske Aktiviteter, Filmgruppen, Gyngen, Musikcafeen, Mejlgades Retshjælp, Musikcafégruppen, Musoc, MeMu, SOMA. trykkerigruppen, ugegrupper og mange flere.
Nogle af disse gruppers kan du læse mere om her.