Hvad var Fagkritisk Front?

Fagkritisk Front på Aarhus Universitet var en organisering og et samlingssted for socialistiske studenter fra den udogmatiske venstrefløj i Aarhus. Den blev etableret i starten af 1970’erne og var bl.a. kendetegnet ved ikke at have en organisatorisk tilknytning til de politiske venstrefløjspartier. Som navnet indikerer, drejede det primære arbejde sig om at udvikle det teoretiske arbejde med fagkritikken på de enkelte fag. Derfor var Fagkritisk Front organisatorisk opbygget af en lang række enkelt fronter på de forskellige fag. I løbet af 1970´erne blev det teoretiske arbejde i stigende grad suppleret med solidaritetsarbejde til fordel for arbejderklassens kamp for bedre vilkår, og der blev også etableret fagkritiske fronter på uddannelsesinstitutioner udenfor universitetet . I dens storhedstid midt i 1970 érne var Fagkritisk Front den største studenterorganisation på Aarhus Universitet, og det var i denne periode, at den købte Fronthuset. I slutningen af årtiet ebbede interessen for fagkritikken ud, og Fagkritisk Front mistede sin betydning, men Fronthuset overlevede fagkritikkens fald.